Metodutveckling

- cirkuspedagogik i skolan


Vi är stolta och lyckliga att kunna berätta att vi har fått stöd av Kulturrådet för utveckling av regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen.


Projektet innebär att vi under tre år (2020-2023) ska utforska metoder för att jobba med cirkus i grundskolan. Projektets syfte är att med cirkus som verktyg inspirera elever och personal och skapa en bättre lärande situation samt ett bättre välmående. Vi ska både bjuda på en kulturell upplevelse och arbeta fram metoder för hur lärare och pedagoger fortsatt kan jobba med cirkus i skolan för att stimulera barnens kreativitet och rörelse.


Metodmaterialet ska vara tillgängligt för lärare runtom i hela Sverige och innehålla övningar som är anpassningsbara oavsett elevens språk och funktion.


Mer info kommer löpande kring detta viktiga projekt!