Karavan Facebook

Om oss

En liten historia om vad vi gjort och vad vi gör

KARAVAN

I en gapande tom industrilokal belägen i Sofielund i Malmö samlas tre rutinerade artistgrupper för att bygga upp något tillsammans. En dröm de alla delar om att ha en riktig arbetsplats i deras kringresande liv och ett alldeles speciellt scenrum de kan dela med artistkollegor och publik från när och fjärran, och en plats där nya talanger kan födas. En nedlagd bilverkstad har nu blivit en glimt av en värld fylld av magi, halsbrytande konster och inspiration. Damer och herrar, låt oss presentera Karavan, Malmös kulturlivs smultronställe.


Bakgrund

Karavan är ett scenkonstkollektiv, en fysisk plats, och en plattform.

Vi arbetar framförallt med nycirkus och med musik. Karavan vill vara en del i att våra kulturområden utvecklas, sprids och lever. Ett av våra mål är att vårt arbete ska leda till att öka medias bevakning av nycirkus samt att uppmuntra samarbeten över gränser. Vi vill ta till vara den potential som Sveriges fria aktörer utgör. Vi vill bredda begreppen ”cirkus, varieté och gatuperformance” och föra upp dessa konst- och nöjesformer på den nationella och regionala kulturpolitiska dagordningen. Det är viktigt för oss att vårt kulturområde kan få möjlighet att inte bara existera utan också utvecklas i södra Sverige istället för att vara hårt centrerat kring Stockholm som det sett ut under många år.Karavan en fri teatergrupp med egensinniga arrangemang

En viktig del i Karavans arbete är att skapa föreställningar och upplevelser utöver det vanliga. Vi vill utforska och skapa en deltagarkultur på Karavan där åskådarna inte bara kliver in i en annan värld, de är också en del i den. Vi experimenterar med mötet mellan cirkus, musik, teater, koreografier, humor och deltagande och låter de olika konstformerna flyta mellan varandra, förstärka varandra. Vi är intresserade av en sinnlig scenkonst, där taktilitet, syn, hörsel, smak, balans, gravitation och lukt kan få lika stort fokus, eller uteslutas till fördel för andra sinnen. Vi ifrågasätter maktstrukturer och utmanar begränsande normer.


Karavan som plattform

Deltagande är en större del av Karavan än bara en ingrediens i våra föreställningar. Deltagande är något som genomsyrar allt vi gör. Eftersom vi ser det som viktigt för oss att skapa en kultur på Karavan där fler än vi själva deltar så håller vi Karavans dörrar öppna. Vi låter detta underbara scenrum komma andra artister till gagn. Huvudsakligen vill vi att Karavan ska vara en scen för professionella aktörer, men vi vill också ge möjlighet för icke etablerade artister att prova sina idéer hos oss. Karavan har en atmosfär som inbjuder till lek, som är seriös men utan prestationskrav.


Ett bra sätt att låta andra artister få en chans att synas och spela sina föreställningar är att arrangera en festival. I slutet av sommaren 2013 slog Karavan för första gången upp dörrarna till sin egen cirkusfestival. Det blev vilt, vackert, visuellt och mycket uppskattat. Det var tre dagar fyllda av cirkus, spänning och magi med både svenska och internationella artister. För att göra festivalen tillgänglig för en bred målgrupp stängde vi av gatan utanför för att ge plats åt ett flertal gratis cirkusföreställningar. Den andra festivalen ägde rum 2015 och nästa är planerad 2017. Nycirkusfestivalen kommer fortsätta att vara återkommande vart annat år och är det året Karavans största arrangemang.


Cirkusträning på Karavan

För att kunna ta vara på möjligheten att skapa så krävs det utrymme och tid för att träna. Detta utrymme skapar vi framförallt genom att erbjuda professionella cirkusartister daglig träning. Men vi tycker att alla som är intresserade ska ha möjlighet att få uppleva det fantastiska med cirkus och att få stå framför en publik. Därför håller vi Karavan öppet för både professionella artister och för amatörer och barn att komma till oss för att träna och lära sig cirkus.


Daglig träning

Karavan har bedrivit daglig träning för professionella artister sedan starten 2009. Under hösten 2015 startade vi upp ett tätare samarbete med branschorganisationen Manegen.


Workshops/kurser

Vi vill att Malmö ska ligga i framkant för den moderna cirkusen. Därför är det viktigt för oss att ha löpande kurser och vidareutbildning för både oss själva och andra professionella cirkusartister. Karavan är en plats där artister i Skåne kan utvecklas konstnärligt som nycirkusartister men även ges möjlighet att inspireras av andra konstformer och uttryck. Vi har under under de senaste åren successivt utökat antalet workshops för professionella och planerar att fortsätta på det spåret. Samarbeten med bland annat Manegen, Baltic Nordic Circus Network och Danscentrum Syd ger möjlighet till workshops som rör sig över såväl regions- och landsgränser som över kulturområden.

”I participated to the circus writing workshop. It was a valuable opportunity to meet with others in the field. During three days we had lot of interesting discussions. For me it felt important to be able to hear different viewpoints about topics related to contemporary circus and also to be able to engage in a dialogue with new

people from different geographical areas. Thank you for organizing it!

Karavan har bidragit till att det numera finns en levande nycirkuskultur i Skåne. Vi ser tydligt att det gror ett växande cirkusintresse i hela Sverige, både människor som är intresserade av att se nycirkus föreställningar och folk som vill träna själva. Därför är det också viktigt för oss att fånga upp nybörjare och entusiaster. Vi har grupper för vuxna i akrobatik med ca tjugo deltagare en gång i veckan á två timmar per gång. För att skapa en hållbar plattform så gäller det också att skapa rum där barn känner sig delaktiga och där de känner inspiration. Att inspirera barn är essentiellt om vi vill att vårt scenkonstområde ska utvecklas och leva. Vi har två kurser i cirkus för barn mellan fem och tolv år, med sammanlagt trettio barn som deltar under tjugo veckor per år. Där får de lära sig att gå på lina, jonglera, trapets och akrobatik. Kurserna har hittills varit fullbokade med många på kö.

Vi har också startat en ny kurs där barn mellan 4-6 år kan träna cirkus tillsammans med sina vuxna. Kursen leds av en cirkusartist och en livemusiker, denna kurs kallar vi cirkuslek och vi planerar att fortsätta med den under 2018 om intresset bibehålls.


Musik och cirkus - som kugghjul och olja

På karavan har musiken en central roll. De två fasta banden, Faela och Lur, sätter upp egna arrangemang. Både konserter och som integrerade musiker i cirkusens arrangemang. Sammanlagt åtta frilansande musiker repar i Karavans två musikrum. Lur har en produktionsstudio där de gör musik och ljuddesign till andra fria grupper och organisationer i Malmö såsom Malmö Dockteater, Kollaborativet, Teater 23, Memory Wax och Drömmarnas Hus.Vår världsbild

Vi strävar alltid efter att skapa ett mer inkluderande samhälle och hoppas nå genom de maktstrukturer som delar in och privilegierar människor på olika sätt. Vi vill att alla ska kunna känna sig välkomna på Karavan och kunna mötas oavsett kulturellt ursprung, kön, könsuttryck/identitet, klass, ålder, trosuppfattning eller funktionsvariation.

Nycirkusvärlden är i sig en normbrytande community, en unik möjlighet för kroppar att få bryta sig loss från de strikta förväntningar som läggs på en. Denna normbrytande upplevelsen tror vi kan stärka både utövare och publik och ge ringar på vattnet.


Varför Karavan behövs

Karavan fyller ett tomrum, med en kultur som inte syns så mycket i Skåne men som snabbt växer fram. Vi bjuder på en kulturform som skåningarna annars hade gått miste om.

För att vårt konstområde ska leva och utvecklas så krävs det att en rad punkter är uppfyllda.


– Det behövs olika typer av scener där professionella artister kan synas, där en bred publik känner sig välkommen.

– Det behövs professionella artister som har möjlighet både att träna och att få vidareutbildning så att de kan utvecklas som artister.

– Det behövs ett inflöde av nya artister och för att få det krävs att intresset väcks tidigt, att det finns träningsmöjligheter för barn och unga.

– Det behövs att artister kan få hjälp att bygga nätverk, både internt sinsemellan och ut i andra konstnärliga nätverk.

Karavan har under sina år lyckats få alla dessa pusselbitar på plats. Vår verksamhet är därför essentiell i målet att kulturområdet kring cirkus, varieté och gatuperformance ska kunna leva och växa i södra Sverige istället för att vara helt centrerat kring Stockholm.


Det vi gör har haft och har ett viktigt kulturellt värde för regionen eftersom vi är den samlande plattformen för professionella cirkusartister och andra fysiskt utövande konstnärer i Skåne. Karavan är platsen där vi kan knyta band, träna, utvecklas, inspireras och göra föreställningar ihop. Detta främjar kvalitet samt konstnärlig förnyelse inom fältet.

Vi skapar nätverk mellan cirkusartister i Sverige och Europa då artister på genomresa stannar till hos och tränar några dagar innan de reser vidare. Genom många turnéer i Europa och att artisterna på Karavan har gått cirkusskolor i Spanien, Italien, England och

Danmark samt genom vår samverkan med Manegen och Baltic Nordic Circus Network har vi ett stort kontaktnät med cirkusartister runt om i Sverige och världen. Möjligheten för nationella och internationella nycirkusartister att hyra lokalen för träning eller för att sätta upp professionella föreställningar gör att vi kan erbjuda scenkonst som håller en hög internationell standard. Karavan fungerar också till viss del som en öppen scen för mindre etablerade akter i Skåne. Vilket i sin tur genererar fler cirkusartister till hela regionen.

För att bredda utbud och målgrupp samt öppna dörrar mellan konstformer tar vi in gästspel inom andra områden såsom teater, musik och dans, med ett fokus på nyskapande uttrycksformer och samhällsengagemang. Scenkonst och arrangemang som kan ha svårt att få plats på andra etablerade scener. Att Malmö är i stort behov av gästspelsscener blir tydligt i hur många förfrågningar vi får per månad.

Karavan bidrar till regionalt mervärde bara genom att finnas. Nya kontakter knyts och inspirationen flödar. Vi hjälper varandra och utvecklas tillsammans. Tack vare Karavan har det flyttat cirkusartister till Malmö som inte hade varit här annars och nya cirkuskompanier har bildats. Cirkus kräver ett speciellt utrymme för att det ska gå att utöva alla de discipliner som finns och Karavan har de förutsättningarna. Med 9 meter i takhöjd är det bara fantasin som sätter gränserna. De artister som tränar på Karavan uppträder sedan som enskilda artister eller med sina grupper. Karavan bidrar till den kulturella mångfalden i Skåne då det direkt går att koppla de flesta aktiva nycirkusartister i Skåne till oss. Genom Karavan hoppas vi sprida den moderna cirkusen till nya grupper av utövare och publik.